Kan man være for længe på en køreskole?

01 April 2022 Anders Lundtang Hansen

editorial

Det er lidt et spøjst skisma, for på den ene side vil en kørelærer jo gerne have flest mulige kunder i butikken i vedkommendes køreskole, men man vil jo også gerne sørge for, at man kan vise, at når de har været gennem det almindelige forløb, så er det parat til at tage kørekort – og faktisk gør det!

For hvis man skal hen som kunde og have mange ekstratimer, så får den givne kørelærer måske nok flere penge ind i systemet, men det ser ikke godt ud for statistikken, at ens elever skal gennem et længere forløb.

For ved at vise at ens elever ikke behøver alt for meget ekstraundervisning – og måske ikke noget overhovedet – så er det jo noget, som der lokker folk til.

De kunder kan jo se, at man får noget for pengene, og det kan sprede sig som en positiv ting, så denne køreskole bliver endnu mere omtalt.

køreskole

Tiden på køreskolen tager den tid, som det tager

Men en kørelærer kan heller ikke udføre mirakler, for der vil altid være nogle elever, der klarer sig så dårligt, at der skal mere undervisning til af teori og praksis.

Her kan den bedste kørelærer nok næppe få en elev, der generelt er dårlig, til at komme gennem systemet til tiden, og det kan så sætte en mindre plet på vedkommendes renomme.

Vedkommende er jo nok blive henvist til denne køreskole i Århus, som vi bruger som eksempel, fordi man har fået at vide, at succesraten her er stor.

Men så kommer denne person netop til at trække gennemsnittet ned for den positive rate, fordi personen skal bruge noget mere hjælp, end der har været nødvendigt for de andre elever.

Men sådan er vi så forskellige, og det handler jo om, at alle kommer gennem nåleøjet på deres egen måde i sidste ende.

More articles