Hvordan får man foretaget salg af dødsbo?

Hvordan får man foretaget salg af dødsbo?

Der er forskellige måder hvorpå, at man kan få afsat, vurderet, destrueret, solgt og måske endda bortskaffet et eventuelt dødsbo, men der er lige nogle ting, man skal have in mente, når man går i gang med at opgøre et dødsbo.

Det er nemlig vigtigt at huske som pårørende, at selvom man oplever mange følelser i spil, mens man står for at rydde et dødsbo, så er inventaret meget mere end blot affektionsværdi, decideret værdifulde genstande og affald, som man falder over og får opgjort løbende.

Nogle ting vil man gerne smide ud med det samme, mens man måske vil beholde noget til en selv, og andet vil man gerne have solgt for at tjene nogle penge.

Dog skal man huske på, at inventaret i et dødsbo først og fremmest kan være anført i et testamente med, hvad der skal ske med de respektive genstande.

Således kan det også have betydning for arvingerne, hvordan goderne bliver fordelt. Derfor skal man ikke forjage sig i lysten eller skyndingen til at forkaste eller samle visse genstande til sig fra dødsboet, da de kan være tiltænkt noget bestemt forud for dødsfaldet.

Ligeledes kan det det tænkes, at der er gæld hos den afdødes efterladtes samlede aktiver og udgifter, hvorfor et salg af dødsbo skal gå til at inddrive pengen til eventuelle kreditorer. 

Man skal heller ikke selv begynde at lege vurderingsekspert og prøve sig frem med, hvordan man kan få solgt og afhændet tingene, da det kan blive en omstændig affære på et område, som man heller ikke selv kan danne sig et overskud til at sætte sig hurtigt ind i.

Der findes heldigvis hele firmaer, der gerne tager sig af salg af dødsbo, hvor de kan tage det hele med på en gang, opgøre det og give dig en pris for al indholdet på en gang.

Så er der både til arvinger, måske dig selv og eventuelle kreditorer.