Få den rette behandling af dine stress symptomer

26 July 2019 Astrid Pedersen

editorial

Hvert år indlægges mere end tredive tusind mennesker på danske hospitaler med helbredsmæssige problemer, som er direkte afledt af stress. Kronisk stress er således en af de største helbredsmæssige risiko faktorer, når det handler om folkesundhed.

Stress rammer alle befolkningsgrupper uafhængig af social klasse, indkomst, køn, alder og uddannelses niveau. Det er velkendt, at stress som oftest er arbejds relateret, og derfor består en del af behandlingen mod stress i langtids sygemelding. Den dag i dag er over tredive tusind mennesker således sygemeldt med stress. En stor del af disse mennesker lider under så store overbelastningsskader fra deres langvarige, ubehandlede stress, at de formentlig ikke kommer tilbage på job igen.

Stress eller angst? Ligheder og forskelle

Stress symptomer skal således tages meget alvorligt. Det er vigtigt, at du lytter efter din krop, og lærer at tolke dens signaler. Oplever du for eksempel ofte langvarige bekymrings tilstande og tankemylder, vægring ved at skulle på arbejde om morgenen, øget sved tendens, hjertebanken, desorientering og ubegrundet frygt samt smerter og spændinger i hovedet og i mave regionen, kan det være tegn på, at du lider af stress. Og så bør du hurtigst muligt søge læge, at der kan blive taget hånd om problemet.

Samtidig bør du dog være opmærksom på, at disse symptomer også kan indikere en anden alvorlig lidelse, nemlig angst – nærmere betegnet generaliseret angst. Ved generaliseret angst oplever man mange af de samme fysiske og psykiske symptomer, som optræder i forbindelse med stress. Det er dog essentielt for den videre behandling, at der fra starten stilles den rette diagnose.

Stress og angst kræver, trods ydre ligheder, forskellige behandlinger. Da angst er en grundlæggende tilstand, som ikke forsvinder, nytter det for eksempel ikke noget at sygemelde en angstpatient midlertidigt. I stedet består behandlingen i gennem terapi at give den angstramte person redskaberne til at håndtere – og leve med – sin angst.

Læs mere på angstekspert.dk

More articles