Din lokale kloakservice kan hjælpe med forebyggelse af rotter

21 October 2019 Astrid Pedersen

editorial

Rotter er skadedyr – og hvor mange mennesker har dem på loftet, er der endnu flere, som har problemer med dem i kældre, i baggårde, eller i kloak systemet. Her kan de små, lådne terrorister udrette store skader på rørledninger, elektriske installationer og andet, som er vitalt for vort hverdagsliv.

Når rotterne ødelægger kloakken, kan det have følger for sundheden for såvel bygningen som for de mennesker, som bebor den. Derfor er det meget vigtigt, at en eventuel bestand af rotter i eller omkring en ejendom udryddes så hurtigt som muligt – og at der ryddes grundigt op, når først alle rotterne er væk.

Problemer med rotter i kælderen eller i kloakken?

Du bør således ikke tøve med at kontakte kommunen, så snart du konstaterer, at der er rotter på spil. Når først rotterne har invaderet et område, vil der ikke blive færre af dem – snarere tvært imod. En professionel rottefænger vil dog hurtigt kunne komme rotteplagen til livs. Og med en professionel tv inspektion som opfølgning samt en grundig oprydning og efterfølgende forebyggende arbejde er du sikret imod skader foranlediget af rotter i fremtiden.

Lihn’s Kloak har specialiseret sig i såvel oprydning efter rotter som i sikring mod nye rotte angreb. Når du har haft besøg af rottefængeren, kan du således trygt kontakte Lihn’s Kloak, som ved hjælp af tv inspektion vil sikre, at alle rotter er forsvundet fra området, og at der ikke gemmer sig flere i kloakken.

Dernæst vil Lihn’s Kloak foretage en grundig oprydning efter rotterne og deres efterladenskaber, samt sikre rørledningerne i dit kloaknet mod indtrængen af nye rotter. Dette gøres blandt andet ved sløjfning af ubenyttede rørledninger og montering af rottespærre overalt i dit kloaksystem – for eksempel opsætning af metalnet over faldstammer og udluftningsledninger.

Du kan læse mere om oprydning efter – og forebyggelse af – rotteplage på lihn-kloak.dk

More articles