Hørelse - en sårbar sans

Hørelse – en sårbar sans

De fleste af os oplever, at hørelsen begynder at svigte, når vi bliver ældre. Dette skyldes kroppens almindelige forfald – aldersbetinget høretab er en naturlig konsekvens af, at vævet nedbrydes og svækkes i takt med, at vi bliver ældre. Der kan dog være mange faktorer, der spiller ind i forhold til nedsættelse af hørelsen eller skader på hørelsen. Hvis vi, fra vi er helt unge, har udsat vore ører for høje lyde eller vedvarende støj, uden at træffe de nødvendige forholdsregler (for eksempel i form af høreværn eller ørepropper), risikerer vi at fremskynde denne proces, og udvikle en høreskade allerede i en forholdsvis tidlig alder. Det kan for eksempel være, at vi hører meget høj musik i hovedtelefoner mange timer om dagen, ofte går til koncerter, hvor lydniveauet er højt, eller bare generelt færdes i miljøer, hvor der er megen støj.

Mennesker ansat i forskellige typer professionelle erhverv er særligt udsatte for at udvikle støjinduceret hørenedsættelse eller høretab. Det drejer sig om for eksempel pædagoger, som arbejder i børnehaver, hvor lydniveauet snildt kan snige sig op over de 120dB, når bølgerne går højt. Det kan også være medarbejdere i industrien, på lagre, eller i produktionen, hvor høj og vedvarende støj fra maskiner og apparatur kan skade hørelsen permanent, hvis man ikke anvender høreværn. Musikere er også en udsat gruppe. Derfor anbefales det at bruge enten eksterne høreværn eller ørepropper – evt. formstøbte – hvis du har et arbejde på en arbejdsplads, hvor lydtrykket er højt.

Hvordan ved jeg, om jeg er i farezonen for høretab?

Symptomer på høretab kan vise sig, uanset hvilken alder, du har. Hvis du har mistanke om, at din hørelse har taget skade, bør du være opmærksom på følgende ting:

  • Er du ofte nødt til at bede din samtalepartner gentage, hvad vedkommende lige har sagt, fordi du ikke kunne forstå det?
  • Tager du dig selv i at skrue højere op for tv og radio, end du tidligere har været vant til, fordi du har svært ved at høre, hvad der bliver sagt?
  • Har du ofte susen, hylen eller ringen for ørerne, når der er stille omkring dig?

Hvis du kan genkende et eller flere symptomer, er det en god idé at få foretaget en professionel høretest. Hos et hørecenter i nærheden af dig kan du få foretaget en høretest, som kan afsløre, om du har mistet noget af din hørelse på et eller begge ører. Klik ind på dinhoerelse.dk og læs mere om høreskader og tab af hørelse.